دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16408 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
16453 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
16471 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16532 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16562 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 5
16598 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16618 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16704 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16740 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16755 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16808 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 8
16850 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5
16871 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4