دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه کاشان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16410 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
16455 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16534 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16553 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16599 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16611 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16707 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16741 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16810 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10
16851 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16967 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16982 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16988 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه