دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زنجان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16689 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16718 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16731 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16791 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 28
16823 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10
16839 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 3
16891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16912 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
16930 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2