دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در شیمی کاربردی در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16904 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16905 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16906 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16907 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16908 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16909 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16910 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16911 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16912 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
16913 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16914 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
16915 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16916 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16917 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16918 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
16919 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
16920 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16921 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16924 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16925 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16926 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16927 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16928 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16929 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16930 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16931 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16932 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16933 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16934 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده نانو فناوري
16935 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
16936 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
16937 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16938 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16939 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16940 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16941 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه