دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فیتوشیمی در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16547 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 13
16548 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16549 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16550 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16551 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16552 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16553 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16554 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16555 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16607 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16608 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16609 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16610 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16611 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16612 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16613 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16635 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15