دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در قم در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16409 روزانه دانشگاه قم قم شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
16454 نوبت دوم دانشگاه قم قم شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16533 روزانه دانشگاه قم قم شیمی آلی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
16656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16705 روزانه دانشگاه قم قم شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
16706 روزانه دانشگاه قم قم شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16809 روزانه دانشگاه قم قم شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
16894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15