دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مازندران در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16711 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16743 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16757 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16806 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16815 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 14
16848 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16854 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16874 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16921 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16938 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و اقیانوس شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16946 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی (شیمی دریا) آموزشی پژوهشی هر دو 5
16951 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی (شیمی دریا) آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16970 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16983 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5