دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مرکزی در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16373 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
16429 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16494 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 14
16570 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16673 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16719 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16772 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 12
16824 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16904 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16924 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16954 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16973 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4