دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16465 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16466 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16467 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16468 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16469 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16470 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16471 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16472 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16473 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16474 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16475 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16624 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16625 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16626 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16627 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16628 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16629 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16630 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16631 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 21 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16632 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16633 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16634 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16635 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16636 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16748 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16749 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16750 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16751 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16752 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16753 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16754 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16755 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16756 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16757 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16861 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16862 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16863 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10
16864 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16865 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16866 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16867 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16868 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16869 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16870 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16871 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16872 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16873 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16874 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16875 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16939 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16940 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16941 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و اقیانوس شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16952 پردیس خودگردان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان اقیانوس شناسی (شیمی دریا) آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16953 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقیانوس شناسی (شیمی دریا) آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16986 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16987 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16988 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه