دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پیام نور در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگلویه و بویر احمد شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال و بختیاری شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15