دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کرمان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16503 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16517 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16541 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16566 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16578 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16620 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16693 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16714 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16781 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 8
16795 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 12
16818 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 7
16832 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15