دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در یزد در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16422 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
16463 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16475 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16716 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16747 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16821 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10
16859 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5
16875 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15