دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اتمی و مولکولی در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17049 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 22
17050 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17051 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 11
17052 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17053 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17054 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17055 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 25
17056 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17057 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17058 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17059 روزانه دانشگاه تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17060 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
17061 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17062 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17063 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
17064 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17065 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17066 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17067 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17068 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17069 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17070 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17071 روزانه دانشگاه شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17072 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17073 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده اپتيك و فتونيك
17074 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17075 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17076 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17077 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17078 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17079 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17080 روزانه دانشگاه قم قم اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17081 روزانه دانشگاه قم قم اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
17082 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17083 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17084 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17085 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17086 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17087 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 17
17088 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17089 روزانه دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17270 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17271 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17272 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17273 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17274 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17275 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17276 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17277 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17278 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17279 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17280 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17281 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17282 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17283 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17284 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17285 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17287 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17288 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17289 نوبت دوم دانشگاه قم قم اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
17290 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17291 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17292 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17293 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17294 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17295 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17400 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17401 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17402 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17403 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17404 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17405 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17406 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17407 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17408 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15