دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اراک در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16995 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 14
17049 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 22
17090 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 14
17170 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17185 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
17232 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17270 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17296 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
17353 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17363 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6