دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه ارومیه در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16996 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 14
17050 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17091 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17119 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
17186 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
17271 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17400 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17414 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه