دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه الزهرا(س) - تهران در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16998 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
17120 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17145 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17171 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17188 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17234 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
17317 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
17336 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
17354 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17364 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن