دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه بیرجند در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17000 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17054 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17093 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 9
17122 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
17147 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17236 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17274 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17298 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17319 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
17338 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5