دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17006 روزانه دانشگاه تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
17059 روزانه دانشگاه تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17097 روزانه دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17125 روزانه دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
17151 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17240 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17278 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17301 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17321 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 6