دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه دامغان در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17010 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 18
17101 روزانه دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 14
17153 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 22
17192 روزانه دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 18
17243 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17304 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17342 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17367 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2