دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه زنجان در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17012 روزانه دانشگاه زنجان زنجان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 23
17065 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17154 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 18
17194 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
17244 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17280 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17343 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17368 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1