دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه سمنان در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17013 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 26
17128 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
17155 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17245 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17323 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 7
17344 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17392 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17416 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17422 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه