دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17029 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
17109 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 19
17136 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 7
17177 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17196 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 22
17207 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 15
17254 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17308 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17329 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17358 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17369 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
17377 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 4