دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه کاشان در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17036 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17082 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17111 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17139 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
17198 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
17260 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17290 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17310 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17331 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
17371 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17429 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه