دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زنجان در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16994 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 33
17012 روزانه دانشگاه زنجان زنجان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 23
17065 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17154 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 18
17168 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17194 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
17244 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17280 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17343 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17368 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17464 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 20