دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فیزیک در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16990 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16991 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16992 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 35
16993 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16994 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 33
17228 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17229 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17230 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17231 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17388 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17463 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 20