دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فیزیک نجومی در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17145 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17146 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17147 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17148 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17149 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17150 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17151 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17152 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17153 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 22
17154 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 18
17155 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17156 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17157 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17158 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17159 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17160 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17161 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17162 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17163 روزانه دانشگاه قم قم فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17164 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17165 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17166 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17167 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17168 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17169 روزانه مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک - مراغه آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17336 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
17337 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17338 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17339 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17340 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17341 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17342 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17343 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17344 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17345 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17346 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17347 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17349 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17350 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17351 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17352 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17421 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17422 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17423 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17424 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17425 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17464 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 20