دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فیزیک پلاسما در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17205 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9
17206 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9
17207 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 15
17208 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3
17375 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 6
17376 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3
17377 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 4
17378 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 2
17430 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17431 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه