دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در قم در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17034 روزانه دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17035 روزانه دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
17080 روزانه دانشگاه قم قم اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17081 روزانه دانشگاه قم قم اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
17138 روزانه دانشگاه قم قم ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17163 روزانه دانشگاه قم قم فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17180 روزانه دانشگاه قم قم فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
17258 نوبت دوم دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
17259 نوبت دوم دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
17289 نوبت دوم دانشگاه قم قم اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد