دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نانو فیزیک در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17185 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
17186 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
17187 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17188 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17189 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
17190 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17191 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17192 روزانه دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 18
17193 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17194 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
17195 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 24
17196 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 22
17197 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17198 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
17199 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17200 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17201 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17363 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17364 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17365 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17366 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17367 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17368 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17369 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
17370 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17371 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17372 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17373 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17428 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17429 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه