دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17228 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17229 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17230 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17231 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17232 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17233 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17234 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
17235 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17236 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17237 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17238 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17239 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17240 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17241 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17242 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17243 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17244 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17245 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17246 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
17247 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17248 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17249 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17250 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 16
17251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17252 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17253 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17254 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17255 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17256 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17257 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17258 نوبت دوم دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
17259 نوبت دوم دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
17260 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17261 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17262 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17263 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17264 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17265 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17266 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 20
17267 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17268 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17269 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17270 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17271 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17272 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17273 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17274 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17275 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17276 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17277 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17278 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17279 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17280 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17281 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17282 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17283 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17284 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17285 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17287 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17288 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17289 نوبت دوم دانشگاه قم قم اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
17290 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17291 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17292 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17293 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17294 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17295 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17296 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
17297 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17298 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17299 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17300 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
17301 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17302 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17303 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17304 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17305 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17306 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17307 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
17308 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17309 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17310 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17311 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17312 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
17313 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17314 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17315 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17316 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17317 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
17318 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17319 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
17320 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
17321 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
17322 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17323 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 7
17324 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17325 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
17326 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17327 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17328 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
17329 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17330 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
17331 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
17332 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17333 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17334 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17335 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17336 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
17337 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17338 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17339 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17340 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17341 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17342 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17343 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17344 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17345 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17346 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17347 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17349 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17350 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17351 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17352 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17353 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17354 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17355 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17356 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17357 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17358 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17359 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17360 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17361 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17362 نوبت دوم پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز لایه های نازک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17363 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17364 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17365 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17366 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17367 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17368 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17369 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
17370 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17371 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17372 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17373 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17374 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17375 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 6
17376 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3
17377 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 4
17378 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 2
17379 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 1
17380 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17381 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17382 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 1
17383 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17384 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 2
17385 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17386 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
17387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك