دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در هسته ای در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17090 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 14
17091 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17092 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17093 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 9
17094 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17095 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17096 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17097 روزانه دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17098 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
17099 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17100 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
17101 روزانه دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 14
17102 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17103 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17104 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
17105 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17106 روزانه دانشگاه شیراز فارس هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17107 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 9
17108 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17109 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 19
17110 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17111 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17112 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
17113 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17114 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
17115 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17116 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17117 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17118 روزانه دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17224 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17296 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
17297 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17298 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17299 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17300 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
17301 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17302 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17303 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17304 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17305 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17306 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17307 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
17308 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17309 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17310 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17311 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17312 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
17313 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17314 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17315 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17316 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17409 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17410 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17411 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17412 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17413 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15