دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در همدان در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16999 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17044 روزانه دانشگاه ملایر همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 30
17053 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17092 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17146 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17235 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17266 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 20
17273 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17297 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17337 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15