دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پیام نور در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- واحد گرمدره البرز حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
17458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
17459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 15