دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کرمان در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17017 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17046 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17067 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17087 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 17
17105 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17129 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 7
17157 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17190 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17201 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17247 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17305 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17345 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17366 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17399 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17407 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه