دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در یزد در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17048 روزانه دانشگاه یزد یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 18
17089 روزانه دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17118 روزانه دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17144 روزانه دانشگاه یزد یزد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
17269 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17295 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17316 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17335 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17408 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17413 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15