دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در بیوشیمی در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17625 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17626 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17627 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17628 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17629 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17630 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17631 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17632 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17633 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17634 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17635 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17636 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17637 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 17
17638 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17639 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17640 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17641 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17642 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17643 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17644 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17645 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17646 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل انجام رساله در پژوهشكده فناوري زيستي
17647 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 17
17648 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17649 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17650 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17651 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17652 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17653 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17654 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17655 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17656 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17657 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17658 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17659 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17660 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17661 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17662 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17663 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17664 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17665 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17666 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17667 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17668 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17669 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17670 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17671 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17672 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17673 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17674 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17675 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17676 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17677 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17683 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17684 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20