دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در بیوفیزیک در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17685 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17686 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17687 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17688 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17689 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17690 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 26
17691 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17692 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17693 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17694 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17695 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17696 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17697 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
17699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15