دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اصفهان در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17514 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17532 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
17537 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17547 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17561 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
17579 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17599 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
17611 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17627 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17656 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17700 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17713 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2