دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17533 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
17548 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17563 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17581 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17590 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17631 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17660 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17675 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17687 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17693 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17697 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه