دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زیست فناوری دریا در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 7 - زیست فناوری دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17729 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 6
17730 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 12
17731 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 4
17732 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 2
17733 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 5
17734 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 3
17735 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه