دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زیست فناوری میکروبی در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17700 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17701 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
17702 روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17703 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17704 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17705 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17706 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17707 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17708 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17709 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17713 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17714 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
17715 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17716 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17717 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17718 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17719 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17720 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17723 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17725 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17726 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17727 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17728 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 20