دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17537 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17538 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17539 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17540 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17541 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17542 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17543 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17544 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17545 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17546 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17547 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
17548 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 1
17549 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17550 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
17551 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17578 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17579 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17580 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17581 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17582 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17583 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17584 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17585 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17586 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17587 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17588 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17611 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17612 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
17613 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17614 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17615 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17616 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17617 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17618 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17619 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17620 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17654 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17655 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17656 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17657 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17658 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17659 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17660 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17661 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17662 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17663 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17664 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17665 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17666 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17667 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17668 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17669 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17670 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17671 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17672 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17673 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17691 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17692 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17693 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17694 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17695 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17713 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17714 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
17715 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17716 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17717 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17718 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17719 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17720 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17721 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران زیست فناوری مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17722 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 7 - زیست فناوری دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17732 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 2
17733 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 5
17734 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 3