دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آمار ریاضی در رشته مجموعه آمار در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17736 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17737 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
17738 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 22
17739 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17740 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 18
17741 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17742 روزانه دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17743 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 18
17744 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17745 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
17746 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 27
17747 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 30
17748 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 19
17749 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17750 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 27
17751 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17752 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17753 روزانه دانشگاه شیراز فارس آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17754 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17755 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17756 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17757 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 23
17758 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17759 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17760 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17761 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17762 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17763 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17764 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17765 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17766 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17767 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17768 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 18
17779 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17780 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
17781 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17782 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17783 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17784 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17785 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17786 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17787 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17788 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17789 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17790 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17793 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17794 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17795 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17796 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17797 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17798 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17799 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17800 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17801 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17811 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17812 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17813 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17814 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17815 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17816 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17817 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17827 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17828 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17829 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17830 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17831 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17832 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17833 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17834 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17835 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17836 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17838 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17839 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17840 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17841 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17842 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17843 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17844 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور