دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزش محور در رشته مجموعه آمار در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17811 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17827 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17828 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17829 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17830 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17831 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17832 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17838 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17839 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17840 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17841 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17842 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17843 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17844 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور