دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصفهان در رشته مجموعه آمار در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17736 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17754 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17771 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17775 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17779 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17804 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17807 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17812 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17819 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه