دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه آمار در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17736 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17737 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
17738 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 22
17739 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17740 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 18
17741 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17742 روزانه دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17743 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 18
17744 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17745 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
17746 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 27
17747 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 30
17748 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 19
17749 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17750 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 27
17751 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17752 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17753 روزانه دانشگاه شیراز فارس آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17754 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17755 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17756 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17757 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 23
17758 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17759 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17760 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17761 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17762 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17763 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17764 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17765 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17766 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17767 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17768 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 18
17769 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17770 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 18 موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
17771 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17772 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17773 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17774 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17775 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17776 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17777 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17778 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8