دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سمنان در رشته مجموعه آمار در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17748 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 19
17757 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 23
17788 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17811 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17838 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور