دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه آمار در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17779 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17780 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
17781 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17782 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17783 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17784 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17785 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17786 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17787 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17788 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17789 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17790 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17793 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17794 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17795 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17796 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17797 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17798 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17799 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17800 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17801 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17802 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17803 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 16 موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
17804 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17805 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17806 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17807 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17808 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17809 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17810 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 4