دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه آمار در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17812 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17813 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17814 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17815 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17816 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17817 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17818 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17819 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17820 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه