دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزش ریاضی در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18151 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18152 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18153 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18154 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18155 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18156 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
18371 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18372 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18373 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18374 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18519 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
18520 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 20